Αγίας Σοφίας 18, Θεσσαλονίκη
Close
Στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής

Παρουσίαση με θέμα «Περίπτωση στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής σε παιδί με πεταλοειδή νεφρό» πραγματοποίησε ο Δρ. Παναγιώτης Αυτζόγλου στο πλαίσιο των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων ιατρών που οργανώνει η Επιστημονική Επιτροπή του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης για το έτος 2017.