Αγίας Σοφίας 18, Θεσσαλονίκη
Close

Υποσπαδίας βαλανικός

Επιπλεγμένος υποσπαδίας

Υποσπαδίας πρόσθιος πεϊκός

Συρίγγιο υποσπαδία

Υποσπαδίας υποβαλανικός

Υποσπαδίας Βαλανικός

Υποσπαδίας Υποβαλανικός

Υποσπαδίας οσχεοπεϊκός

Υποσπαδίας πρόσθιος πεϊκός

Υποσπαδίας υποβαλανικός

Επιπλοκή υποσπαδία

Υποσπαδίας με γωνιώδη κάμψη

Βαριά επιπλοκή μετά από χειρουργείο υποσπαδία

Υποσπαδίας πρόσθιος με στενωτικό στόμιο

Βαριά επιπλοκή μετά από χειρουργείο υποσπαδία

Ευθειασμός πέους (λόγω γωνίωσης πέους)

Συρίγγιο υποσπαδία ως επιπλοκή χειρουργείου

Επιπλοκή υποσπαδία μετά από χειρουργείο

Υποσπαδίας οπίσθιος πεϊκός με γωνιώδη κάμψη

Βαλανικός υποσπαδίας

Ακροποσθία λόγω υποσπαδία

Ακροποσθία λόγω υποσπαδία

Ακροποσθία λόγω υποσπαδία

Βαλανικός υποσπαδίας

Υποβαλανικός υποσπαδίας με στενωτικό υποσπαδιακό στόμιο

Οσχεοπεϊκός υποσπαδίας μετα απο πλαστική ευθειασμού πέους

Αποκατάσταση του ίδιου υποσπαδία σε 6 μήνες

Πρόσθιος πεϊκός υποσπαδίας

Πρόσθιος πεϊκός υποσπαδίας

Υποβαλανικός με ευρύτατο υποσπαδιακό στόμιο

Μέσος πεϊκός με στενωτικό υποσπαδιακό στόμιο και ψευδοστόμια

Επιπλεγμένος μέσος τελικός υποσπαδίας μετα απο διάσπαση ουρηθροπλαστικής

Άλλος επιπλεγμένος υποσπαδίας μετα απο διάσπαση της ουρηθροπλαστικής