Αγίας Σοφίας 18, Θεσσαλονίκη
Close

Γιγαντιαία συστραφείσα κύστη ωοθήκης

Ανωμαλία γεννητικού συστήματος (Διπλός κόλπος)

Πολύποδας ορθού

Συστροφή όρχεους

Ουλώδης στένωση της ακροποσθίας (φίμωση)

Ορθοπρωκτική ανωμαλία (ορθοπερινεϊκό συρίγγιο)

Χειρουργείο στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής

Στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής – (εύρημα)

Στένωση πυελoουρητηρικής συμβολής (εύρημα)

Στένωση πυελο-ουρητηρικής συμβολής

Στένωση πυελο-ουρητηρικής συμβολής

Έκτοπη ουρητηροκήλη – Κυστοσκοπική σχάση

Γιγαντιαίο εκκόλπωμα ουροδόχου κύστης