Αγίας Σοφίας 18, Θεσσαλονίκη
Close

Η εκστροφή ουροδόχου κύστεως, αποτελεί από τις σπανιότερες παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος.

Είναι μια βαριά, πολύπλοκη συγγενής ανωμαλία που αφορά τόσο την ουροδόχο κύστη όσο και τα γεννητικά όργανα καθώς επίσης και την ηβική σύμφυση του παιδιού.

Διορθώνεται δύσκολα και τα τελικά λειτουργικά και ανατομικά αποτελέσματα πλησιάζουν προς το φυσιολογικό.

Η ενημέρωση των γονέων για την έκβαση της πάθησης τους παιδιού τους μπορεί να είναι μόνο εξατομικευμένη.