Αγίας Σοφίας 18, Θεσσαλονίκη
09:00 - 21:00
English Flag
Bulgarian Flag
Close

Ο επισπαδίας αποτελεί συγγενή ανωμαλία, παρεμφερή με αυτή του υποσπαδία αλλά πολύ πιο σπάνια. Η διαφορά τους είναι η θέση του έξω στομίου της ουρήθρας και οι τεχνικές αντιμετώπισής του είναι ανάλογες με αυτές του υποσπαδία.

Ο επισπαδίας διακρίνεται σε βαλανικό, όπου το έξω στόμιο της ουρήθρας εκβάλλει στο άνω μέρος της στεφανιαίας αύλακας του πέους. Σε πεϊκό, όταν το έξω στόμιο της ουρήθρας εκβάλλει στη μεσότητα της ραχιαίας επιφάνειας του πέους και συνεχίζεται με την ουρηθρική αύλακα. Η πιο βαριά μορφή του είναι ο πεοηβικός, ο οποίος συνοδεύεται από ακράτεια ούρων. Το στόμιο της ουρήθρας εμφανίζεται ως επιθηλιωμένη ουρηθρική αύλακα στην ραχιαία επιφάνεια του πέους, η οποία ξεκινά από την περιοχή του σφιγκτήρα κάτω από το ηβικό οστό.

Ο επισπαδίας αντιμετωπίζεται χειρουργικά ακόμη και στις πιο ελαφρές μορφές καθώς προκαλεί πεϊκή κάμψη, που επηρεάζει τη σεξουαλική επαφή και δημιουργεί αισθητικά και ψυχολογικά προβλήματα παρά το γεγονός ότι το πέος είναι ικανό για στύση.