Αγίας Σοφίας 18, Θεσσαλονίκη
Close

Η στένωση της κυστεοουρητηρικής συμβολής (για συντομία ΣΚΟΥΣ) είναι η στένωση που αναπτύσσεται στον ουρητήρα, ακριβώς στο σημείο εισόδου του στην ουροδόχο κύστη και στη διαδρομή του μέσα σε αυτή.

Σαν αποτέλεσμα, ο ουρητήρας διατείνεται, «ξεχειλώνει», αφού τα ούρα με δυσκολία περνούν μέσα στον ουρητήρα. Με άλλα λόγια, γίνεται «μεγα-ουρητήρας» όπως χαρακτηρίζεται στην ιατρική ορολογία.

Η άθροιση ούρων στον ουρητήρα αλλά και πιο πάνω στη νεφρική πύελο αυξάνει τις πιέσεις στο αποχετευτικό σύστημα του νεφρού και προκαλεί τελικώς μείωση της νεφρικής λειτουργίας.

Πώς γίνεται η διάγνωση της στένωσης της κυστεοουρητηρικής συμβολής;

Το προγεννητικό υπερηχογράφημα θέτει την αρχική υπόνοια. Οι δύο κύριες εξετάσεις μετά τη γέννηση, είναι το υπερηχογράφημα και το σπινθηρογράφημα νεφρών MAG 3. Επικουρικά, μπορεί να χρειαστούμε υπερηχογράφημα κυστεο-ουρηθρογραφία για να αποκλείσουμε τη συνύπαρξη κυστεο-ουρητηρικής παλινδρόμησης. Επίσης, ενίοτε χρειάζεται να γίνει σπινθηρογράφημα νεφρών DMSA για ακριβέστερο προσδιορισμό της συμμετοχής του πάσχοντος νεφρού στη νεφρική λειτουργία.

Ποια είναι η θεραπεία της στένωσης της κυστεοουρητηρικής συμβολής;

Εφόσον τεκμηριωθεί η διάγνωση, η θεραπεία είναι χειρουργική.

Μέσω τομής πάνω από την ηβική σύμφυση,  διανοίγεται η ουροδόχος κύστη και αναγνωρίζεται η στενωτική πορεία του πάσχοντος ουρητήρα σε όλο του μήκος της. Αφού με ειδικούς χειρουργικούς χειρισμούς απομονωθεί όλο το στενωτικό τμήμα του ουρητήρα, στη συνέχεια αυτό εκτέμνεται και αφαιρείται. Ο υγιής πλέον ουρητήρας μετεμφυτεύεται μέσα στην ουροδόχο κύστη. Εάν είναι πολύ φαρδύς λόγω της προηγηθείσας διάτασης, γίνεται η λεγόμενη ουρητηροπλαστική προκειμένου να επαναφέρουμε τα τελικά 2-3 εκατοστά σε φυσιολογικό εύρος και στη συνέχεια γίνεται η μετεμφύτευση.

Όπως και στη στένωση της  πυεολοουρητηρικής συμβολής, τοποθετούμε ένα καθετήρα Duble J και τον αφαιρούμε με κυστεοσκόπηση ένα μήνα μετά.

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου 2- 2 ½ώρες. Η διάρκεια της νοσηλείας είναι 4 ημέρες κατά μέσο όρο.

Υπάρχουν επιπλοκές μετά την επέμβαση για τη στένωση της κυστεοουρητηρικής συμβολής;

Η ερώτηση αυτή είναι σταθερή για κάθε επέμβαση. Η απάντηση είναι ΝΑΙ αλλά σε πολύ χαμηλό ποσοστό που τείνει προς το Ο.

Πότε πρέπει να γίνεται η επέμβαση για τη στένωση της κυστεοουρητηρικής συμβολής;

Μόλις επιβεβαιωθεί η διάγνωση, είναι η ορθή απάντηση.