Αγίας Σοφίας 18, Θεσσαλονίκη
09:00 - 21:00
English Flag
Bulgarian Flag
Close

Ο Παιδοχειρουργός Δρ. Παναγιώτης Αυτζόγλου, έχει αντιμετωπίσει όλες τις παιδοχειρουργικές παθήσεις. Οι ενδεικτικές φωτογραφίες αφορούν κυρίως σε υποσπαδίες, καθώς και σε υποσπαδίες που χειρουργήθηκαν στο παρελθόν και έφθασαν στον ίδιο για την αντιμετώπιση προηγούμενων επιπλοκών. Παρατίθενται ενδεικτικές εικόνες και από  παθήσεις του ουρογεννητικού συστήματος, ορθοπρωκτικές ανωμαλίες, αλλά και στενώσεις της πυελοουρητηρικής και κυστεοουρητηρικής συμβολής, πριν από το χειρουργείο.

Οι εικόνες δεν είναι ευχάριστες, αλλά έχουν ως στόχο να γίνει αντιληπτό από τους γονείς πασχόντων παιδιών ότι ακόμη και τα πιο βαριά και δύσκολα περιστατικά είναι πλέον αντιμετωπίσιμα σε εξειδικευμένα χέρια. Έχουν βάσιμους λόγους να είναι αισιόδοξοι.

Υποσπαδίας βαλανικός

Επιπλεγμένος υποσπαδίας

Εξώμφαλος

Υποσπαδίας πρόσθιος πεϊκός

Συρίγγιο υποσπαδία

Υποσπαδίας υποβαλανικός

Υποσπαδίας Βαλανικός

Πολύποδας ορθού

Υποσπαδίας Υποβαλανικός

Υποσπαδίας οσχεοπεϊκός

Αιμαγγείωμα άνω χείλους

Υποσπαδίας πρόσθιος πεϊκός

Συστροφή όρχεους

Υποσπαδίας υποβαλανικός

Ομφαλοκήλη

Επιπλοκή υποσπαδία

Υποσπαδίας με γωνιώδη κάμψη

Βαριά επιπλοκή μετά από χειρουργείο υποσπαδία

Υποσπαδίας πρόσθιος με στενωτικό στόμιο

Βαριά επιπλοκή μετά από χειρουργείο υποσπαδία

Ανωμαλία γεννητικού συστήματος (Διπλός κόλπος)

Γιγαντιαία συστραφείσα κύστη ωοθήκης

Ουλώδης στένωση της ακροποσθίας (φίμωση)

Ορθοπρωκτική ανωμαλία (ορθοπερινεϊκό συρίγγιο)

Χειρουργείο στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής

Ευθειασμός πέους (λόγω γωνίωσης πέους)

Συρίγγιο υποσπαδία ως επιπλοκή χειρουργείου

Συρίγγιο πρόσθιας τραχηλικής χώρας

Επιπλοκή υποσπαδία μετά από χειρουργείο

Υποσπαδίας οπίσθιος πεϊκός με γωνιώδη κάμψη

Στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής – (εύρημα)

Στένωση πυελoουρητηρικής συμβολής (εύρημα)